Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezetés
1.1 Jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) rögzítik OSTOROSBOR Feldolgozó, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3326 Ostoros, Nagyvölgy utca 2., cégjegyzékszám: 10-10-020201, adószám: 12512852-2-10, statisztikai számjel: 12512852-1102-114-10) (OSTOROSBOR) www.solteszbor.hu weboldalon elérhető online szolgáltatása (Szolgáltatás) leírását és igénybevételének feltételeit.

2. A Szolgáltatás bemutatása
2.1 A www.solteszbor.hu weboldalon az OSTOROSBOR bemutatja azokat a termékeket (Termékek), amelyeket a weboldalra ellátogató személy, aki elmúlt 18 éves, kiválaszthat. A Termékekkel kapcsolatos tudnivalókat a Termékek leírása („Részletek” gomb megnyomásával elérhető) tartalmazza. A weboldalon feltűntetett termékkínálat tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. A Vásárló az aktuális termékkínálat alapján állíthatja össze azt a termékkosarat (Kosár), amelyet meg szeretne vásárolni. A Kosár minimum tartalma legalább 6 palack bor vagy 2 Bag-in-Box (Minimum Rendelés). A Kosár összeállítása, a megrendelés leadása és a szükséges adatok megadása után az OSTOROSBOR – amennyiben a Termékek elérhetők – a kiválasztott Termékeket házhoz szállítja, és ott ajánlatot tesz a Vásárló számára azok átvételére.

2.2 A Vásárló a Termékek megtekintését követően, dönt arról, hogy a Termékeket vagy azok egy részét átveszi-e. Amennyiben a Vásárló úgy dönt, hogy a Termékeket vagy azok egy részét nem veszi át, úgy az átvételt indoklás nélkül megtagadhatja. Amennyiben egyetlen Termék sem kerül átvételre, úgy az OSTOROSBOR szolgáltatási díjat nem számol fel.

2.3 Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhezés, feldolgozásához megadják személyes adataikat (vendégként, vagy regisztrált vásárlóként), a webshop.ostorosbor.hu weboldalon (Vásárló).

3. A Szolgáltatás elérhetősége
3.1 Az OSTOROSBOR a Szolgáltatást Magyarország területén nyújtja. A Szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve nem tudja garantálni a Vásárló számára azt, hogy a Szolgáltatás százszázalékos mértékben, mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén a Vásárló bejelentheti a hibát az OSTOROSBOR telefonos ügyfélszolgálatán keresztül vagy e-mailben. Ekkor az OSTOROSBOR mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszűntesse.

AZ OSTOROSBOR fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárlók hozzáférését korlátozza a www.solteszbor.hu weboldalhoz mindaddig, ameddig az szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez.

4. Az ÁSZF módosítása, a módosítás hatálybalépése
4.1 Az OSTOROSBOR jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. A módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a webshop.ostorosbor.hu weboldalon közzéteszik. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

5. Regisztráció, regisztráció törlése
5.1 A Vásárló opcionális előzetes regisztrációt követően jogosult a termékek kiválasztására és a Kosár összeállítására. A Vásárló a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be a megadott adataiban, a Vásárló köteles azonnal értesíteni erről az OSTOROSBOR-t telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. A Vásárló ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is. Nem a fentieknek megfelelő adatok megadásából, vagy az értesítés
elmaradásából eredően a Szolgáltatás elmaradásáért, illetve az ebből eredőesetleges kárért az OSTOROSBOR nem vállal felelősséget.

5.2 Az OSTOROSBOR jogosult a Vásárló regisztrációját (és ezzel együtt vásárlói fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Vásárló megszegte az ÁSZF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

6. Jelszó
6.1 A regisztráció során a rendszer automatikus generál egy jelszót Vásárló részére, melyet a regisztráció során megadott email címre megküld. A Vásárló a jelszót bármikor megváltoztathaja a saját felhasználói fiókjában. A Vásárló köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Vásárló teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Vásárló köteles haladéktalanul tájékoztatni az OSTOROSBOR-t, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Vásárló ezen feltételezése, az OSTOROSBOR jogosult a Vásárló fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Vásárlót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. AZ OSTOROSBOR nem felelős a Vásárlóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Vásárló a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Vásárló, akár harmadik fél visszaélt.

7. Ár
7.1 A weboldalon szereplő Termékek árai végső fogyasztói árak.

7.2 A megállapított árak magyar forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák.

8. Költségek
8.1 A kiszállítás ingyenes. Abban az esetben, ha a kiválasztott termékek közül a Vásárló végül egyet sem vesz át, az OSTOROSBOR a kiszállításért szolgáltatási díjat akkor sem számol fel.

9. A Kosárösszeállítása, a vásárlói adatok megadása, a rendelés áttekintése
9.1 A Kosár a webshop.ostorosbor.hu weboldalon („Boraink” és „Csomagok” menüpontok alatt) található Termékekből való válogatást jelenti. A Kosár összeállítása nem azonosítható a Termékek megrendelésével, a Vásárló oldalán nem teremt kötelezettséget a Termékek megvásárlására.

9.2 A Termékek kiválasztása után a Vásárló a „Kosárba” gombra kattintva helyezhet – tetszőleges számú, de legalább a Minimum Rendelés mennyiségét elérő – Terméket a Kosárba anélkül, hogy ezzel vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

9.3 A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a „Megrendelés” gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a Kosárból tetszés szerinti Termékek eltávolíthatók, a Kosárba tetszés szerint újabb Termékek helyezhetők, illetve a Termékek száma a Minimum Rendelés mennyiségének többszörösére megváltoztatható.

9.4 Amennyiben a Vásárló nem kíván több Terméket kiválasztani, úgy a „Kosár” gombra/ikonra kattint. Amennyiben a Vásárló a kiválasztott Termékeket szeretné ismét megnézni, vagy újabb Termékeket szeretne a Kosárba helyezni, úgy a „További borokat vásárolok” vagy a „További csomagokat vásárolok” gombra kell kattintania.

9.5 A weboldal használata során a Vásárló a weboldal tetején jobb oldalt található „Kosár” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a Kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott Termékeket eltávolítani a Kosárból, illetve a Termékek darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti a Vásárló által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a Kosárba tett termékek árát is.Amennyiben a Vásárló nem kíván további Termékeket kiválasztani és a Kosárba helyezni, úgy a „Megrendelés” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

9.6 A „Megrendelés” gomb lenyomását követően a Vásárló átkerül a „Pénztár” aloldalra.A Vásárló ezem az aloldalon választhatja a „Bejelentkezés”, a „Regisztráció” és a „Vendégként vásárlás” opciókat. A Vásárlónak a „Szállítási mód” dobozban kell bejelölnie, hogy milyen módon kíván hozzájutni a Termékekhez. 9.7 A ”Szállítási mód” szövegdobozban a rendszer automatikusan a „Számlázási információ” során megadott adatokat tárolja. Amennyiben a Vásárló eltérő címre kéri a szállítást, azt külön meg kell jelölnie. A „Megjegyzés” szövegdobozban” a Vásárló tetszőlegesen adhat meg további információt. 9.8 A fenti szövegdobozok kitöltését követően a Vásárló a választhat fizetési módot a „Fizetési mód” dobozban. A Vásárlóa „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti a megrendelését. A megrendelés elküldésének feltétele a az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadása.

10. Megrendelés és fizetés, a megrendelés visszaigazolása
10.1 Amennyiben a Vásárló meggyőződött arról, hogy a Kosár tartalma megfelel a Vásárló által megrendelni kívánt Termékeknek, valamint a Vásárló adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A weboldalon közölt információk nem minősülnek az OSTOROSBOR részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. Az ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vásárló minősül ajánlattevőnek. 10.2 A Vásárló a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az OSTOROSBOR jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. A Vásárlót az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben a Vásárló ajánlatát az ÁSZF szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az OSTOROSBOR, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

10.3 A termékek vételárát a Vásárló a megrendeléskor online, bankkártyával vagy átvételkor készpénzben vagy bankkártyával egyenlítheti ki. Személyes átvétel esetén csak online fizetésre van lehetőség.

10.4 Az online fizetés kiválasztásával az OSTOROSBOR oldaláról a K&H fizető oldalára lép a Vásárló, és ezen az oldalon keresztül hajtja végre a fizetést. Az online fizetés elsődleges feltétele, hogy a Vásárló fizetésre használni kívánt bankkártyája ilyen jellegű fizetésre alkalmas legyen, vagyis azt a kártyakibocsátó pénzintézet erre a célra is alkalmas kártyaként bocsássa ki, továbbá, hogy a kártya érvényességi ideje a Vásárló által megjelölt szállítási/átvételi időpontban ne járjon le. A fentieket az online fizetést megelőzően az online fizetési rendszer ellenőrzi és elutasítja azt a kártyát, amely ezen feltételeknek nem felel meg. A Vásárlónak a fizetéshez meg kell adnia a fizetéshez használni kívánt kártya alábbi adatait:

 • a kártyakibocsátó pénzintézet neve,
 • a kártya száma,
 • a kártyabirtokos neve,
 • a kártya érvényességi ideje és
 • a kártya hátoldalán szereplő 3 jegyű biztonsági kód.

10.5 A Termékek árának megfelelő teljes összeg zárolására kerül sor, a terhelés azonban csak a Termékek tényleges átadás-átvétele után történik.

10.6 A fizetéshez használható kártyák: Mastercard, VISA, Maestro.

10.7 A fizetés során beírt adatokat az OSTOROSBOR nem tárolja, azokat a K&H kezeli és a pénzügyi intézményekre vonatkozó adatvédelmi rendelkezésekszerint.

10.8 A fizetést követően a Vásárló visszakerül www.solteszbor.hu oldalra.

10.9 Az OSTOROSBOR nem zárol pénzösszeget, a zárolást, illetve annak feloldását kizárólag a Vásárló kártyakibocsátó pénzügyi intézménye végzi. A Termékek átvételét követően a rendszer automatikus üzenetet küld a Vásárló által használt kártya számláját vezető pénzügyi intézménynek a fizetési tranzakció megtörténtéről, azonban a zárolást a pénzügyi intézmény a mindenkori saját hirdetménye szerint oldja fel. Ebből kifolyólag az OSTOROSBOR nem vállal felelősséget a zárolt összeg
feloldásának időtartamáért, az ezzel kapcsolatos panaszával a Vásárlónak saját pénzügyi intézményéhez kell fordulnia.

10.10 Ha a Vásárlóa kiszállított Termékeket végül nem veszi át, az előző bekezdés szerint zárolt összeg – az adott pénzügyi intézmény gyakorlatától függően – legkésőbb 20 munkanapon belül felszabadul.

10.11 A Termékek kiválasztása előtt a Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy bankkártyáját az azt kibocsátópénzügyi intézmény online fizetésekre aktiválja, és ellenőriznie kell azt, hogy bankkártyájának érvényessége lejár-e az előtt a nap előtt, amikor a kiválasztott Termékek várhatóan átvételre kerülnek. Amennyiben a Vásárló bankkártyája érvénytelenné válik azon a napon, amikor az OSTOROSBOR a Termékeket leszállítja, az OSTOROSBOR nem adja át a Termékeket.

10.12 A megrendelésről a Vásárló egy automata visszajelzést kap e-mailben, ami csak annak tényét rögzíti, hogy a Vásárló megrendelése a weboldalon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül a Vásárló ajánlata elfogadásának. Amennyiben a Vásárló azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés a Vásárló adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy a Vásárló köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – az OSTOROSBORRAL e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben a Vásárló a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy vegye fel az OSTOROSBORRAL a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg az OSTOROSBOR rendszerébe.

10.13 A Vásárló a fizetés tényéről is kap egy rendszerüzenetet, majd „Rendelés teljesítve” címmel szintén kap egy emailt, amikor a megrendelés átadásra került a Szállítónak. Ezt követően a Szállítótól kapott emailben tud a Vásárló tájékozódni a megrendelés szállítási időpontjáról és a nyomonkövetés lehetőségéről.

11. Az adásvételi szerződés létrejötte
11.1 Az OSTOROSBOR és a Vásárló között csak abban az esetben jön létre szerződés a Termékek megvásárlására vonatkozóan, ha kiszállításkor az OSTOROSBOR által ajánlott termékeket vagy azok egy részét a Vásárló elfogadja, azaz átveszi. Eddig az időpontig sem a Vásárló, sem az OSTOROSBOR egyetlen nyilatkozata és intézkedése sem értelmezhető ajánlatként vagy annak elfogadásaként.

A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a következő folyamaton keresztül jön létre:

(i) a Felhasználó összeállítja a Kosár tartalmát, majd leadja a megrendeléstés online bankkártyás fizetés választása esetén kifizeti a Termékeket,
(ii) az OSTOROSBOR automatikus visszaigazolást küld a megrendelés megérkezéséről,
(iii) a Termékeket a Vásárló személyesen átveszi vagy az OSTOROSBOR megbízásából a Sprinter Kft.(Szállító) házhoz szállítja a Termékeket,
(iv) az OSTOROSBOR tájékoztatja a Vásárlót a kiszállított Termékekről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazóösszegéről), amelynek során ajánlatot tesz a Termékek eladására,
(v) ezt követően a Vásárló a Termékek átvételével (és az átvételkor történő fizetést választva a Termékek árának megfizetésével) kifejezi azon szándékát, hogy az átvett Termékekre vonatkozóan az adásvételi szerződést meg kívánja kötni. Az így létrejövő szerződést az OSTOROSBOR által kibocsátott nyugta vagy számla igazolja. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet az OSTOROSBOR nem iktat.

11.2 A Vásárló a Szolgáltatás igénybevételével kifejezetten elfogadja és belegyezik abba, hogy az OSTOROSBOR a szerződéskötést az átadott szállítólevélen vagy számlán igazolja vissza.

12. Számlázás
12.1 A Vásárló a fizetést követően papír alapú számlát kap, amely a Termékekkel együtt kerül részére kézbesítésre.

12.2 Az OSTOROSBOR által kiállított számla továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.

13. A házhozszállítás
13.1 A Vásárló a házhozszállítás kérését a www.solteszbor.hu weboldalon található űrlap kitöltésével adja fel, a következők szerint. A Vásárló a sikeres regisztrációt követően a Termékeket kiválasztja, a Kosárba helyezi, és megadja a szállítási, fizetési feltételeket és a szükséges adatokat. A házhozszállítási kérelem törlésére ezt követően / a házhozszállítás napján kizárólag az OSTOROSBOR jogosult. A Szállító a kiválasztott Termékeket a munkaszüneti napok kivételével hétfő és péntek között, 8:00 – 17:00 között szállítja ki.

13.2 A Termékek www.solteszbor.hu weboldalon történő kiválasztásakor a Vásárló megadja a pontos szállítási címet.

13.3 A Vásárló köteles biztosítani, hogy a megadott szállítási cím egyértelműen beazonosítható és könnyen, biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén az OSTOROSBOR nem vállal felelősséget a házhozszállításért vagy annak elmaradásáért, illetőleg az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült károkért.

13.4 Lakóház esetén a Vásárló kérheti azt is, hogy a Termékeket egy bizonyos emeletre vagy lakásba szállítsák. Ebben az esetben a Szállító köteles a tőle ésszerűen elvárható minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a Termékeket a kért helyre szállítsa, ugyanakkor a következő követelményeknek is teljesülniük kell:

(a) a futárnak rendelkeznie kell a Vásárló engedélyével a belépéshez, valamint
(b) semmilyen akadály nem gátolhatja a belépést (pl. bezárt kapu).

Egyéb esetekben (pl. irodaházak, vagy olyan épületek, amelyekben a belépés biztonsági ellenőrzéshez kötött) az OSTOROSBOR a kiszállítást főszabály szerint a főbejáratig vállalja.

13.5 Az OSTOROSBOR köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Termékeket a kért időpontban szállítsa le, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés olyan elmaradásáért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket az OSTOROSBOR nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna (pl. közlekedési akadály).

13.6 Csak 18 éven felüli személy jogosult a Termékeket az átadás helyén átvenni. Amennyiben a Szállítónak kétségei merülnének fel a Termékeket átvevő személy életkorát illetően, az adott személy azonban önként nem mutatja be a személyazonosságot igazoló okmányát életkorának ellenőrzésére, a Szállító a Termékek átadását megtagadja. Ugyanígy jár el a Szállító akkor is, ha a személyazonosságot igazoló okmány szerint az adott személy még nem múlt el 18 éves.

13.7 A házhozszállításra egyebekben a Szállító postai szolgáltatásokra vonatkozó, hatályos Általános Szerződési Feltételekben ([https://www.sprinter.hu/segedanyagok/dijakaszf/ ]) foglaltak irányadók.

14. A Termékek átvételének megtagadása, a szerződéstől való elállás
14.1 A Vásárló jogosult az általa kiválasztott Termékek vagy azok egy részének átvételét mindenféle indoklás nélkül megtagadni. Amennyiben a Vásárló valamennyi termék átvételét megtagadja, úgy szolgáltatási díjat nem kell fizetnie. A visszautasított Termékek ára nem kerül levonásra a Vásárló bankszámlájáról.

14.2 Ezen túlmenően, a Vásárló jogosult a szerződéstől a Termékek kézhezvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállni, amely azt jelenti, hogy az átvett Termékeket az említett határidőn belül indokolás nélkül visszaadhatja. Ilyen esetben a Vásárló köteles az elállási nyilatkozat megtételét követő 14 napon belül egyeztetni az OSTOROSBOR ügyfélszolgálatával a visszaszállítás részleteivel kapcsolatosan.

14.3 Az OSTOROSBOR köteles a visszaadott Termékek vételárát haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 naptári napon belül visszafizetni, vagy a Vásárló– választása szerint – a
visszaadott termékekért cserébe másik terméket választhat. (A vételár meghatározásakor a Termékek átadás-átvétele alkalmával fizetett ára az irányadó.)

14.4 A Vásárló elállás esetén felelős a Termékek jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. Amennyiben a Vásárló indoklás nélkül áll el a szerződéstől 14 napon belül, úgy két lehetősége van a termékek visszajuttatására az OSTOROSBOR számára:

 • Amennyiben egy új rendelést ad fel, és azt átveszi, akkor visszaküldheti a korábbi megrendelés tartalmát a Szállító részére.
 • Elpostázza a visszaküldendő tartalmat az OSTORSOBOR alábbi címére:
  3326 Ostoros, Nagyvölgy utca 2.
 • Ebben az esetben a postázás költsége a Vásárlót terheli.

14.5 Az elállási jog az 1. számú mellékletben meghatározott nyilatkozattal, vagy a Vásárló egyértelmű, egyoldalú nyilatkozatával gyakorolható. Kérjük, hogy elállás esetén keresse ügyfélszolgálatunkat.

14.6 Elállás alá eső Termékek esetén azok vételárát az OSTOROSBOR az elállással egyidejűleg, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül visszatéríti, készpénz vagy banki átutalás formájában. Az OSTOROSBOR jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a Termékeket vissza nem kapta, vagy a Vásárló azon igazolásáig, hogy ezen Termékeket részére visszaküldte.

15. Reklamációk, panaszkezelés, kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás
15.1 A Vásárló megtagadhatja azoknak a Termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a Termékekről csupán az átadást követően derül ki, hogy azok már az átadás-átvétel időpontjában hibásak voltak (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vásárlót ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet az OSTOROSBOR telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben megtehet.

15.2 Mindemellett a Felhasználó a Szerződés megkötésével, a Termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. AZ OSTOROSBOR a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Vásárló a panaszt írásban jelentette be, az OSTOROSBOR a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.

15.3 A Vásárló a Termékek minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

Az OSTOROSBOR székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége: Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület 3300 Eger, Hadnagy utca 6.

On-line vitarendezési platform: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

15.4 Az OSTOROSBOR kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra vonatkozó kötelezettségeit az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.

16. Szellemi tulajdon védelme, felelősség
16.1 A www.solteszbor.hu weboldal tulajdonosa és üzemeltetője az OSTOROSBOR, amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal
és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatokkal, illusztrációkkal, leírásokkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet. A Vásárlók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a vonatkozó jogszabályokés az ÁSZF rendelkezéseit, továbbánem csorbíthatják sem az OSTOROSBOR, sem más Vásárlók jogait.

16.2 A weboldal egyes részei a Vásárló azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek a Vásárló számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével a Vásárló beállíthatja, meggátolhatja a cookiek-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását. A jelen weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Vásárló hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Vásárló számítógépén tárolódjanak és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-kal kapcsolatban további információk találhatóak az adatvédelmi tájékoztatóban.

16.3 Az OSTOROSBOR tárhely szolgáltatója: Hrenkó Kft. (székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor utca 4., cégjegyzékszám: 15-09-075268)

16.4 AZ OSTOROSBOR megtesz minden tőle elvárhatót a www.solteszbor.hu weboldalon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Vásárló számára. Az OSTOROSBOR nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a weboldal használata közben felmerülhetnek. Amennyiben az OSTOROSBOR pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható– a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

Az OSTOROSBOR különösen nem felel az alábbiakért:

 • harmadik felekhez tartozó olyan weboldalak tartalmai, amelyekre a www.solteszbor.hu weboldalon keresztül lehet ellátogatni, a www.solteszbor.hu weboldalon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a www.solteszbor.hu weboldalon keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája;
 • hozzájárulása vagy tudomása nélkül a www.solteszbor.hu weboldalra feltett tartalom, amennyiben az OSTOROSBOR számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza;
 • a www.solteszbor.hu weboldal nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;
 • műszaki nehézségek, beleértve www.solteszbor.hu weboldallal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.

16.5 A jelen pont rendelkezései nem érintik az OSTOROSBOR tájékoztatással kapcsolatos és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

17. Személyes adatok védelme
17.1 Az OSTOROSBOR adatvédelmi tájékoztatója a [webshop.ostorosbor.hu ]weboldalon érhető el.

18. Vegyes rendelkezések
18.1 A webshop.ostorosbor.hu weboldalon bemutatott termékekre vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják. A Vásárló által megvásárolt (átvett) Termékekcsomagolása/címkéje tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind összetételét, mind pedig használatát/felhasználását illetően, ezért a Vásárló a Termékek átvételét követően köteles az említett tájékoztatást – saját és mások biztonsága érdekében – alaposan elolvasni és megismerni.

18.2 Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Vásárlóval megkötendő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés részévé válnak. Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak.

19. Az OSTOROSBOR elérhetőségei

Weboldal címe: www.solteszbor.hu
Az ügyfélszolgálat e-mail címe: kereskedelem@ostorosbor.hu
Az ügyfélszolgálat telefonszáma: 30/2868127
Az ügyfélszolgálat levelezési címe: 3326 Ostoros, Nagyvölgy utca 2.

A jelen ÁSZF 2020.09.08. napján lép hatályba.

1. számú melléklet

Elállási mintatájékoztató

A Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket / utolsó terméket átveszi.

Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (javasoljuk, hogy postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az ÁSZF 19. pontjában megjelölt címek valamelyikére. Ebből a célból felhasználhatja a lentebb olvasható elállási nyilatkozat-mintát is.

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez a Felhasználó kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

Amennyiben az elállási jog gyakorlására a Termékek átvételével egyidejűleg valósul meg, úgy a terméket visszafuvarozzuk és a Termékek visszaküldésének költségeit az OSTOROSBOR viseli.

Amennyiben a Termékek átvételét követően él elállási jogával, úgy a Vásárló köteles az OSTOROSBOR ügyfélszolgálatával felvenni a kapcsolatot és egyeztetni a Termékek visszaküldéséről.

A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékekben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termékek jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási nyilatkozat minta

Címzett: OSTOROSBOR Zrt.
3326 Ostoros,
Nagyvölgy utca 2.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/eladásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:

2. számú melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a kellékszavatossági jogával?
Az OSTOROSBOR hibás teljesítése esetén Ön OSTOROSBOR-ral szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Az OSTOROSBOR-ral szemben érvényesíthető a kellékszavatossági igény.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az OSTOROSBOR nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártóáltal adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesíthető termékszavatossági igény?
Termékszavatossági igény a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével e jogosultságát elenyészik.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.